XI Konferencja - Postępy Neuroimmunologii Klinicznej - Stwardnienie rozsiane;
IV Konferencja - Aktualne wyzwania w pielęgniarskiej opiece neurologicznej i psychiatrycznej;
VI Sympozjum PROTETYKA SŁUCHU W MEDYCYNIE, II Forum Młodych Badaczy; protetyka słuchu 2021, wyzwania protetyki słuchu 2021, forum młodych badaczy diagnostyki i terapii niedosłuchów, wyzwania współczesnej protetyki słuchu, współczesne wyzwania,
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Wielowymiarowe medyczne uwarunkowania piękna twarzy;
Health and education outcomes of children across Europe with congenital anomalies;