Kurs Andrologii Klinicznej; andrologia, kurs andrologii klinicznej, andrologia 2020, andrologia 2021
International Conference | Medical Simulation - Practical Applications and Technologies | Symulacja medyczna - praktyczne zastosowania i technologie;
XI Konferencja - Postępy Neuroimmunologii Klinicznej - Stwardnienie rozsiane;
III Konferencja Ratownictwa Medycznego;
VII Sympozjum BIOFIZYKA A MEDYCYNA, VI Sympozjum PROTETYKA SŁUCHU W MEDYCYNIE, II Forum Młodych Badaczy; protetyka słuchu 2021, wyzwania protetyki słuchu 2021, forum młodych badaczy diagnostyki i terapii niedosłuchów, wyzwania współczesnej protetyki słuchu, współczesne wyzwania,
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Wielowymiarowe medyczne uwarunkowania piękna twarzy;
Health and education outcomes of children across Europe with congenital anomalies;