www.ucok.pl
Uniwersyteckie Centrum Organizacji Konferencji
serwer roboczy
kontakt: konferencje@ump.edu.pl