Kurs Andrologii Klinicznej; andrologia, kurs andrologii klinicznej, andrologia 2023, andrologia 2023
VII Sympozjum PROTETYKA SŁUCHU W MEDYCYNIE, III Forum Młodych Badaczy; protetyka słuchu 2023, wyzwania protetyki słuchu 2023, forum młodych badaczy diagnostyki i terapii niedosłuchów, wyzwania współczesnej protetyki słuchu, współczesne wyzwania,
Akademia Medycyny Ratunkowej;
IV Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa PSYCHOTERAPIA MŁODYCH cz. 2 - WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE; III Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa
XVI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORLChGiSz;
Nowe trendy w pielęgniarstwie;
XXIX Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne: Żywność i żywienie a zdrowie człowieka - aspekty epidemiologiczne i kliniczne;