Akademia Medycyny Ratunkowej;
XVI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORLChGiSz;
Akademia Medycyny Ratunkowej;
Nowe trendy w pielęgniarstwie;
XXIX Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne: Żywność i żywienie a zdrowie człowieka - aspekty epidemiologiczne i kliniczne;
IV Poznańska Konferencja - Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia;