Rejestracja uczestnictwa
VI Konferencja - Autyzm w domu i w szkole
Poznań, 22 października 2024
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiegow Poznaniu

Formularz rejestracyjny

Po dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail przesłane zostanie automatyczne potwierdzenie dokonanej rejestracji.

* Pola wymagane
Dane uczestnika:
Tytuł naukowy:
Prof. Dr hab. Dr lek. mgr mgr inż. Pan/Pani
Typ uczestnictwa:
Dane kontaktowe:
Prosimy o dokładne sprawdzenie podanego adresu e-mail przed wysłaniem zgłoszenia.
Dane do faktury:
jak powyższe dane uczestnika
Dane do wysłania faktury:
jak powyższe dane uczestnika
jak powyższe dane płatnika

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych - RODO), jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Organizator).

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@ump.edu.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w wydarzeniu: VI Konferencja - Autyzm w domu i w szkole, Poznań, 22 października 2024.

4. Przebieg wydarzenia: VI Konferencja - Autyzm w domu i w szkole, Poznań, 22 października 2024 jest relacjonowany poprzez publikację foto-relacji na stronach internetowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, Art.6, pkt.1, lit. a).

6. Administrator będzie przechowywał Pana/Pani dane osobowe przez okres trwania Pana/Pani udziału: VI Konferencja - Autyzm w domu i w szkole, Poznań, 22 października 2024, a po jej zakończeniu do momentu wycofania udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzania danych osobowych oraz na podstawie innych przepisów prawa m.in.: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

7. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.

9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym OŚWIADCZENIEM ADMINISTRATORA DANYCH.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym udziału w VI Konferencja - Autyzm w domu i w szkole, Poznań, 22 października 2024 przez Administratora Danych Osobowych - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, Art.6, pkt.1, lit. a).
TAK NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań informacji marketingowych produktów i usług, w tym komunikacji o promocjach i wydarzeniach oraz informacji o szkoleniach, konferencjach i kursach drogą elektroniczną zwłaszcza pocztą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z przepisami Ustawą z 18 lipca 2002 r. i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
TAK NIE

Biuro Organizacji Konferencji
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
60-356 Poznań, ul. Przybyszewskiego 37a
tel. 61 854-76-80, 61 854-73-84
e-mail: konferencje@ump.edu.pl