Registration form
2nd International Conference CHEMISTRY FOR BEAUTY AND HEALTH
Poznan, 12-14 May, 2021
Biuro Organizacji Konferencji
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
60-356 PoznaƄ, ul. Przybyszewskiego 37a
tel. 61 854-76-80, 61 854-73-84
e-mail: konferencje@ump.edu.pl